Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6
Дата на публикуване:

Спогодба между Република България и Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане

Feb 16, 2021
268 KB

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите