Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6

Спогодба между РБългария и Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци

Дата на публикуване: Feb 22, 2021
308 KB

Спогодба между Република България и Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото