Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6

Спогодба между България и Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци

Дата на публикуване: Feb 22, 2021
342 KB

Спогодба между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото