Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34Q3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S76

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверка на пенсионен фонд

Можете да проверите в кой фонд се превеждат осигурителните ви вноски по следните начини:

  • чрез електронната услуга Проверка на пенсионен фонд (изисква персонален идентификационен код /ПИК/, който можете да получите безплатно от всеки офис на НАП
  • на имейл nap@nra.bg   – запитване, свободен текст, подписано с електронен подпис;
  • по пощата – запитване, свободен текст до ЦУ на НАП, на адрес София 1000, бул. "Ал. Дондуков" №52;
  • на място в ЦУ на НАП, дирекция ДЗПО, на адрес София 1000, бул. "Ал. Дондуков" №52, срещу документ за самоличност;
  • на информационния телефон на НАП – 0700 18 700.

 

Проверка на пенсионен фонд от наследник на починало лице

Ако сте наследник, можете да проверите в кой фонд са превеждани осигурителните вноски на починало лице по следните начини:

  • на имейл nap@nra.bg   –  запитване, свободен текст, подписано с електронен подпис, с приложено копие на удостоверение за наследници;
  • по пощата – запитване, свободен текст, с приложено удостоверение за наследници, до ЦУ на НАП на адрес София 1000, бул. "Ал. Дондуков" №52;
  • на място в ЦУ на НАП, дирекция ДЗПО на адрес София 1000, бул. "Ал. Дондуков" №52, срещу документ за самоличност и удостоверение за наследници.
Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!