Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34C1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SB7

СЪДЪРЖАНИЕ

Задължително се осигуряват: 

  • в универсален пенсионен фонд, всички родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване;

Изключение: Служителите в Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военна информация“ на Министерство на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“ не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

  • в професионален пенсионен фонд, работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта.
Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!