Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34S6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SR4

СЪДЪРЖАНИЕ

Вноски за допълнително задължително пенсионни осигуряване (ДЗПО) внасяте върху доходите, за които дължите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Доходът, върху който внасяте осигурителни вноски за ДЗПО, трябва да е не по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и не по-голям от максималния месечен на осигурителния доход. Законът за бюджета на ДОО определя минимума и максимума за всяка година. Вижте Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Изключение: Вноски за ДЗПО не се внасят върху паричните обезщетения за безработица, за временна неработоспособност и за отглеждане на малко дете, както и за времето на наборна и мирновременна служба. 

Осигурителните вноски са нормативно определен процент от доходите, за които дължите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Вижте: таблицата с размерите на осигурителните вноски за 2023 г

Осигурителните вноски за ДЗПО се превеждат едновременно с осигурителните вноски за ДОО по съответната сметка за ДЗПО в НАП.

  • Ако работите на трудов договор, работодателят ви прави вашите вноски.
  • Ако работите на граждански договор, вноските може да направи работодателят ви или вие.
  • Ако се самоосигурявате, вие плащате вноските си.

Вижте Приоритетно погасяване на задължения за ДЗПО.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване,Осигурителен доход – обща страница

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!