СЪДЪРЖАНИЕ

Ако сте се осигурявали в универсален пенсионен фонд, при навършване на възрастта за пенсиониране, по чл. 68, ал. 1 от КСО, Вие имате право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, която се изплаща от фонда, в който сте участвали. Ако сте се осигурявали и в професионален пенсионен фонд, ще получавате пенсия за ранно пенсиониране от съответния професионален фонд. Размерът на пенсиите зависи от натрупаните средства по личните ви партиди.

Натрупаните средства са лично ваши:

  • При недоживяване на пенсионна възраст от ваша страна, средствата се наследяват от вашите наследници.
  • При започнало изплащане на пенсия, след вашата смърт, останалите средства се наследяват от вашите наследници.
  • При настъпване на трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто имате право на еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата ви преди настъпване на възрастта ви за пенсиониране.
Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!