Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34I6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SR5

СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да прехвърлите индивидуалната си партида от един пенсионен фонд за ДЗПО в друг. Прехвърляне е разрешено когато е изтекла една година от датата на последното от следните събития:

  • сключване на първия ви осигурителен договор или служебното ви разпределение;
  • възобновяване на осигуряването в пенсионен фонд;
  • предишно прехвърляне от фонд в друг съответен такъв

 

За целта подавате заявление до пенсионноосигурителното дружество, в което желаете да преминете. Това става на място в офис на дружеството, чрез осигурителен посредник или по електронен път. Промяната е безплатна и влиза в сила от деня на прехвърляне на средствата ви в новоизбрания фонд.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!