Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3414
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SN4

СЪДЪРЖАНИЕ

Вноската за фонд ГВРС представлява парично задължение на работодателя към фонда.

Задължителните вноски за фонд ГВРС са публични държавни вземания по силата на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Размерът на вноската се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).

Вижте Доход, върху който се дължат вноски 

Вноските във фонд ГВРС са изцяло за сметка на работодателите, включително и за морските лица. Внасят се едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. Сроковете за внасяне на задължителните осигурителни вноски са регламентирани в чл. 7 от КСО.

Вижте осигурителен календар 

За 2023 г. не е определен размер на вноската за фонд ГВРС, тъй като съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО за 2023 г. не се внасят вноски за фонда.

 

Случаи от живота,Гарантирани вземания на работниците и служителите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!