СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурителният доход определя размера на осигурителните ви вноски за всички видове осигуряване.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване определя граници на осигурителния доход за всяка година. За 2021 г. месечният осигурителен доход е:

най-малко:

най-много 3000 лв. месечно.

За подробности, вижте изброените по-долу фишове от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя:

За социално осигуряване:

  • Фиш І.І.8.1 за минимален осигурителен доход;
  • Фиш І.І.8.2 за максимален осигурителен доход;
  • Фиш І.І.8.1 за минимален осигурителен доход; 
  • Фиш І.І.8.4 за доходи, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски;
  • Фиш І.І.8.5 за осигурителния доход за различните видове осигурени лица.

 

За здравно осигуряване

  • Фиш ІІ.4.1 за внасяне на здравноосигурителни вноски.
Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница,Случаи от живота

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!