Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3O33
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S56

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигуряващ е лице, което е задължено да внася осигурителни вноски за други лица. Задължението касае осигурителните вноски, които са за сметка на осигуряващия и вноските, които са за сметка на съответните осигурени лица. Органите на държавата също са осигуряващи по отношение на държавните служители и лицата, които са осигурени за сметка на държавния бюджет.

Самоосигуряващо се лице е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителни вноски за себе си. Вижте Осигурявам се сам.

Осигуряващите и самоосигуряващите се имат задължение периодично да представят данни в Национална агенция за приходите.

Вижте повече информация.

Осигуряващите и самоосигуряващите се могат да образуват осигурителни каси.

Закон за здравното осигуряване,Деклариране осигуряване и трудови договори,Осигурителна каса,Осигурявам се сам,Осигурителен доход – обща страница,Здравно осигурени лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!