Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OF7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SD4

СЪДЪРЖАНИЕ

Сроковете за внасянето на здравноосигурителните вноски за различните осигурени лица са определени в чл. 40 от ЗЗО.

 

Вижте Данъчно-осигурителен календар

 

Сроковете за внасянето за различните видове осигурени лица може да видите и във фиш ІІ. 4 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

 

Осигурителните вноски се внасят по сметката за задължителни осигурителни вноски за социално-осигурителните фондове:

  • По банков път.

 

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета. Обичайно банките удържат такса за преводите.

  • Чрез интернет в Портала за електронни услуги
  • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.
  • С пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

 

Вижте още: Здравноосигурителен калкулатор

Плащане,Закон за здравното осигуряване,Здравно осигурени лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!