Z6_PPGAHG80017BD0QLQB11SK1B45
Z7_PPGAHG800P4BC0QLPH7OTP2O51

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика са изброени всички Регистри и Списъци на Национална агенция за приходите.

Регистри

Тук ще намерите описание на изпитаните и одобрени за употреба в РБългария Фискални устройства /ФУ/ и Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност /ИАСУТД/, отговарящи на изискванията на Наредба №Н-18/13.12.2006 г., Българският институт по метрология (БИМ) води публични регистри на одобрените типове /съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 9 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г./, а именно:

Описани още:

Списъци

Описание на списъците, които поддържа НАП, а именно: 

ДДС в България,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!