СЪДЪРЖАНИЕ

НАП поддържа публичен списък на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на ал.1 – 4 на чл.52м от Наредба №Н-18/2006 г., в съответствие с чл. 118, ал.20 от ЗДДС.

Списъкът се намира в Портала за електронни услуги на НАП със свободен достъп

Публичен списък на електронните магазини

Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!