Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U12T3
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1237

СЪДЪРЖАНИЕ

НАП поддържа Публичен списък на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на ал.1 – 4 на чл.52м от Наредба №Н-18/2006 г., в съответствие с чл. 118, ал.20 от ЗДДС.

 

 

 

 

Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!