Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U10O1
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1045

Списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които са получили лиценз по Закона за хазарта

Дата на публикуване: May 27, 2024
245 KB

Лицензът дава право за организиране само на изрично посочената в него игра /чл. 3, ал. 3 от ЗХ/, т.е. за всеки вид хазартна игра се изисква отделен лиценз.