Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U10O1
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1045

Списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не притежават лиценз по Закона за хазарта

Дата на публикуване: Jul 17, 2024
448 KB

Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗХ НАП идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по закона. В случай че имате достъп до сайт от посочения списък и имате възможност да участвате в онлайн залагане чрез тази интернет страница, това означава, че вашият доставчик на интернет не е изпълнил разпореждане на Софийския районен съд за спиране достъпа до сайта, съгласно чл. 17, ал. 6 от ЗХ, за което подлежи на санкция. Ако попаднете в такава ситуация, незабавно уведомете НАП, като е необходимо да посочите сайта и вашия доставчик на интернет. Информация можете да подадете на адрес:  infocenter@nra.bg .