СЪДЪРЖАНИЕ

Лицата, които извършват продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива, използват ЕСФП за регистриране и отчитане на тази своя дейност.

Към електронните системи функционират различни видове и модели средства за измерване на разход. Одобрените модели са вписани в Регистър:  

 

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване
29.04.2022

Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!