СЪДЪРЖАНИЕ

Електронните касови апарати с фискална памет и фискалните принтери са вид фискални устройства. 

Вижте повече Електронни касови апарати с фискална памет /ЕКАФП/ ;  Фискални принтери (ФПр) и Фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване /ФУВАС/

Всички одобрени модели ЕКАФП, ФПр и ФУВАС са изброени в регистър, който се актуализира своевременно от НАП 

 

Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати ЕКАФП, ФПр и ФУВАС

Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
10.11.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!