Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI451
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI4L2

СЪДЪРЖАНИЕ

Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност служи за регистриране и отчитане на оборотите от продажби в търговските обекти, установяване на дистанционна връзка и подаване на данни към Националната агенция за приходите.

Вижте повече в: Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/

В Регистъра на одобрените ИАСУТД воден от НАП, може да бъде намерена информация за всички задължени лица имащи право да използват ИАСУТД.

В регистъра има данни за:

  • ЕИК на задълженото лице;
  • ИАСУТД идентификатор;
  • Номер на свидетелство за одобрен тип;
  • Дата на свидетелство за одобрен тип;
  • Наименование на търговския обект/ Лицето, имащо право да използва ИАСУТД;
  • Адрес на търговския обект с одобрена ИАСУТД/ Адрес на лицето, имащо право да използва ИАСУТД;
  • Идентификатор файл;

Регистър на одобрените ИАСУТД

Регистър на одобрените ИАСУТД
21.05.2024

ДДС в България,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!