Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1KG6
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1K81

СЪДЪРЖАНИЕ

След подаване на уведомление, в "Регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата освободени от обезпечение на това основание", се вписват лица, които не са регистрирани земеделски производители или бюджетни организации и:

  • получават течни горива, освободени за потребление (чл. 20, ал. 2 т. 1 от ЗАДС) от лицензиран складодържател за собствено потреблениене;
  • осъществяват вътреобщностно придобиване на течни горива за собствено потребление.

Вижте повече в Уведомление за освобождаване от обезпечение при придобиване на течни горива

Регистърът е може да бъде намерен в Портала за електронни услуги на НАП със свободен достъп

 

Контрол,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!