СЪДЪРЖАНИЕ

Национална агенция за приходите поддържа регистрите по Закона за хазарта: 

 

 

 

 

 

 

НАП предоставя и достъп и до Регистрите по чл. 20 от Закона за хазарта (актуални към 08.08.2020 г.)

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!