Z6_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2SS0
Z7_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2S25

СЪДЪРЖАНИЕ

През последните години електронната търговия бележи все по-голям ръст. Тя носи очевидни потребителски ползи, но и някои неприятни изненади като случаите, при които потребителите закупуват стоки от държави извън ЕС, и трябва да плащат данъци или такси при внос.

Какво се променя от 1 юли 2021 г.? 

  • При новата система, ползите ще включват по-малко данъчни измами, събиране на повече публични приходи, тъй като справедливото данъчно облагане става новата норма и ще направи търговията по-конкурентоспособна. Екологичните и здравни стандарти на ЕС също ще бъдат защитени. 
  • новите правила за ДДС за електронна търговия целят прозрачност, опростяване на процедурите, и гарантиране на справедливо данъчно облагане за всички доставчици. Това е така, защото досега предприятията извън ЕС можеха да избегнат плащането на ДДС, и нямаха задължения по ДДС в ЕС – което означава, че цените им бяха по-ниски. В резултат на това, предприятията от ЕС бяха в неравностойно положение. 

 

Поради липсата на прозрачност на Вас, като потребител, понякога Ви се е налагало да заплатите  на митницата неочаквани разходи или такси за вносни стоки. От 1 юли 2021 г. обаче цената, която плащате, може да бъде крайната цена, без повече претенции за ДДС или други такси при внос. Това ще става само, когато купувате стоки от продавач или електронен интерфейс, регистриран в режима за обслужване на едно гише „Внос“ (Import One-Stop-Shop/IOSS). Ако те не се регистрират в режима за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS), Вие ще трябва да заплатите ДДС и евентуално други пощенски/куриерски такси за внос на стоки.

Ползи от промяната

 

  • гарантират, че ДДС се плаща на мястото, където става потреблението на стоки и услуги;
  • създадат единен и прозрачен режим на ДДС за трансгранични доставки на стоки и услуги;
  • възстановят лоялната конкуренция между европейските и чуждестранните участници на пазара за електронна търговия, както и между електронната търговия и традиционните магазини.


Ако имате нужда от повече информация вижте брошурата, предназначена за потребителите.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!