Z6_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K620V3
Z7_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62G07

СЪДЪРЖАНИЕ

Брекзит накратко

 

След като Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г., отношенията между същите навлязоха в преходен период.

Преходният период започна на 1 февруари 2020 г. и приключи на 31 декември 2020 г.

Вижте повече подробности.

Споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство

Със споразумението за оттегляне, сключено между Европейския съюз и Обединеното кралство, се определят условията за организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.

Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 г., след като беше одобрено на 17 октомври 2019 г. заедно с политическата декларация, в която се очертава рамката на бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство.

Споразумението се състои от два основни документа:

Вижте повече тук.

Бъдещото партньорство Европейски съюз и Обединеното кралство

Отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство се промениха, след като Обединеното кралство вече е трета страна.

ЕС и Обединеното кралство обаче се опитват да установят амбициозно бъдещо партньорство, което да отразява политическата и географска близост и икономическата взаимозависимост между тях.

Това бъдещо партньорство ще включва разпоредби, които непосредствено интересуват гражданите и предприятията, в области като транспорт, вериги на промишлени доставки, селскостопански продукти, рибарство, услуги, защита на данните, разпоредби относно еднаквите условия на конкуренция, мобилност на гражданите, борба с престъпността, изпирането на пари и тероризма, външна политика и политика на сигурност.

Вижте повече

Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна е временно приложимо от 1 януари 2021 г., след като беше договорено от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство на 24 декември 2020 г. Съветът прие решение относно подписването на споразумението и временното му прилагане от 1 януари 2021 г.

Затова след края на преходния период ще настъпят значителни промени в регулаторните отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз.

Още информация

Пълен текст на Споразумението на български език и допълнителни подробности свързани с него на английски език Brexit - Top 50 FAQs

Правила на ЕС в областта на облагане с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

На официалната страница Европейският е Съюз публикувано актуализирано известие до заинтересованите страни за правилата на ЕС в областта на облагане на стоки с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. 

Вижте оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за стоки

На официалната страница Европейският е Съюз публикувано актуализирано известие до заинтересованите страни  за правилата на ЕС в областта на облагане на услуги с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. То може за бъде изтеглено от следната връзка.

Вижте оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за услуги.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз са предвидени измененията в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2021 г., относно регистрацията по този закон на данъчно задължени лица, установени в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Вижте Промени, свързани с оттеглянето на Великобритания и Северна Ирландия от ЕС

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!