Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3O22
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SP4

СЪДЪРЖАНИЕ

Местни данъци и такси – данък сгради, такса смети и данъци върху превозните средства може да се плащат безналично с платежно нареждане/вносна бележка по банкова сметка на съответната община, с пощенски запис, в брой в съответната община или  чрез портала за е-услуги на НАП. 

С ПИК и електронен подпис можете да проверите какви са задълженията ви по местни данъци и такси и да ги платите, като използвате е-услугата на НАП: Справка за задълженията по местни данъци и такси с възможност за плащане. Справката показва данни, предоставени от общинските администрации. НАП не носи отговорност за липсващи данни. 

За въпроси, допълнителна информация или несъответствия се свържете с общинските власти по местонахождение на имота или месторегистрация на превозното средство.

Вижте още Плащане 
 

Местни данъци и такси

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!