Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3G73
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SM6

СЪДЪРЖАНИЕ

С годишен патентен данък се облагат доходите от следните дейностите, посочени в приложение № 4 от Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

 • места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма;
 • заведения за хранене и развлечения (ресторанти, кафе-сладкарници, барове и други);
 • търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта;
 • услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни, стъкларски и други);
 • продажба на вестници, списания и други;
 • игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други);
 • заложни къщи;
 • услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки);
 • обучение на водачи на моторни превозни средства;
 • платени паркинги;
 • други.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Окончателен данък върху доходите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!