Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата е "Подаване на документи от трети лица в рамките на контролни производства". Тя е достъпна само по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на портала за електронни услуги на НАП. 

Услугата дава възможност на банки, застрахователи, общини и друг, които не са страна в контролните производства, но са получили по електронен път искане от НАП за предоставяне на информация за трети лица, да изпращат документи към приходната агенция във връзка с извършвани контролни производства.

Кой ползва услугата

До услугата има достъп представляващият ведомството, от което НАП е отправила искане за информация, както и всеки упълномощен, на който е разрешен пълен достъп до  "Подаване на документи от трети лица в рамките на контролни производства". 

Важно: Подаване на документи чрез електронната услуга е възможно само, когато има електронно получено искане от НАП за предоставяне на информация.
За всяко конкретно производство (проверка или ревизия) документи могат да се подават чрез услугата„Подаване на документи от трети лица в рамките на контролни производства” до приключване на производството.

Как се използва услугата

Потребителят има възможност да подаде документ, посочен в искането на НАП, като го избере, а след това натисне бутона за прикачване на приложения. Услугата изисква от потребителя да подпише документите, които подава с КЕП, чрез стандартните инструменти, предлагани за работа в платформата за електронни услуги на НАП. 
Системата дава възможност за избор между два подхода:

  • попълване на формата онлайн, където документът може да бъде попълнен в текстово поле в услугата; 
  • качване на файл, където документът може да бъде създаден извън системата и качен в нея.


Могат да бъдат прикачени един или повече файлове, като системата позволява те да бъдат прегледани преди да бъдат подписани и изпратени.
Като част от услугата е налична и справка, позволяваща преглед на списъка с връчените и подадените по електронен път документи на/от трети лица.

Резултат 

Подадени документи от трети лица, по повод връчено искане от страна на НАП за предоставяне на информация. 

Такси

Не изисква такси при подаване на документи към НАП от трети лица. 

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!