СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика можете да намерите описание на административните услуги (издаване на административни актове - разрешения, лицензии, удостоверения, одобрения, подаване на декларации и други), процедури, инструкции и образци на документи, предоставяни от НАП и свързани с осъществяване на дейността на Агенцията. 

 

 

 

 

 

Административни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!