Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази страница ще намерите видео инструкции и насоки за работа с обновения Портал за е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), квалифициран електронен подпис (КЕП) или свободно, както и информация за някои ключови функционалности, разработени в ползва на потребителите.  

 

Представяне на новия Портал за електронни услуги на НАП

Видео представяне и инструкция за работа с новия Портал за електронни услуги на Националната агенция за приходите.

 

 

Как да използвам навигацията и търсенето на услуги в новия е-портал на НАП?

Видео и аудио ръководство за работа с навигацията в новия Портал за електронни услуги и възможностите за търсене и избор на желаната услуга.

 

Видео указания за работа с навигацията в новия Портал за електронни услуги и възможностите за търсене и избор на желаната услуга.

 

Вписване с ПИК в новия Портал за електронни услуги на НАП

Видео насоки за вписване с персонален идентификационен код (ПИК) в новия Портал за електронни услуги, добавяне на често използвани е-услуги в "Моите услуги" и подаване на искане за издаване на документи.

 

Как да платим задълженията си с ПИК в новия Портал за електронни услуги на НАП?

Насоки за ползване на услугата "Справка за задълженията с възможност за плащане", достъпна с ПИК в новия Портал за електронни услуги на НАП. 

 

Плащане чрез е-услугата със свободен достъп в новия портал

Видео насоки за ползване на е-услугата "Плащане на задължения" със свободен достъп в новия Портал за електронни услуги на НАП.

 

 

 


 

Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!