Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Електроните услуги на НАП дават възможност на потребителите да декларират и платят онлайн данъци и осигурителни вноски, както и дистанционен достъп до най-често използваните справки, документи и други. Е-услугите на НАП спестяват време, усилия и средства, тъй като, за да ги ползват, гражданите не трябва да посещават офиса на НАП. 

Електронните услуги на приходната агенция са събрани на едно място в  Портал за електронни услуги на НАП. Те са разделени на в три групи, в зависимост от начина на достъп до тях. 

 

Електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/

 

За да ползвате е-услугите, достъпни с ПИК, трябва да вземете своя персонален код на НАП от офис на приходната агенция по Ваше предпочитание. Заявяването и получаването на ПИК ще Ви отнеме няколко минути.

Вижте начините да подадете Заявление за ползване на е-услуги с ПИК и как да Получаване на персонален идентификационен код /ПИК/

Чрез ПИК можете да подадете годишната си данъчна декларация, да правите справка за задълженията си към бюджета и извършите плащания за тях, както и да проверите осигурителния доход, върху който работодателят ви внася осигурителните вноски, да направите справка за дължими местни данъци и такси и много други. 

Вижте Списък с електронни услуги за физически лица, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) 

За да ползвате електронни услуги е необходимо да попадете Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код 01.07.2020

В случай, че искате да откажете ползването на е-услуги, достъпни с ПИК, то  следва да подадете Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код 01.07.2020

Ако желаете да прекраитте своя ПИК, то следва да подадетее: Заявление за прекратяване на персонален идентификационен код, издаден от НАП  01.07.2020

Вижте още най-често задаваните въпроси за ПИК и услугите, до които кодът дава достъп

 

Електронни услуги със свободен достъп

За електронните услуги със свободен достъп не е нужен ПИК, нито пък квалифициране електронен подпис /КЕП/

Списък на електронни услуги за физически лица със свободен достъп

Със свободен достъп са услугите, сред които: 

 

Електронни услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис /КЕП/

Списък с електронни услуги за физически лица достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

Ако притежавате електронен подпис, можете да подаде годишната си декларация за облагане на доходите, да подадете искане за издаване на документ и др.

Вижте: повече информация за Е-услуги с КЕП, предоставени от НАП

Правила за ползване на електронните услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

Съдействие при ползването на е-услуги можете да получите от Информационния център на НАП, като зададете своите въпроси:

  • на тел.: 0700 18 700  - за цялата страна на цена, съобразно тарихата на съответния оператор;
  • чрез имейл: infocenter@nra.bg.
  • на nap@nra.bg - за е-кореспонденция (подписана с електронен подпис)  
Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!