СЪДЪРЖАНИЕ

юли 1997 г.


Създават се данъчни служби за големи данъкоплатци.

август 1997 г.


Специализираните данъчни служби се закриват.

1998 г.


В градовете, в които има повече от една данъчна служба, се извършва ротация на началниците на служби. Смяната е последвана от кампанията по администриране на новия Закон за местните данъци и такси.

януари 2000 г.


Влиза в сила Данъчният процесуален кодекс, който въвежда функционална структура на данъчната администрация.

март 2000 г.


Стартира Проект за изграждане на Национална агенция за приходите (НАП) съгласно взето решение на българското правителство от октомври 1999 г. за интегриране на функциите на данъчната администрация (ДА) и функциите по събиране на осигурителни вноски на Националния осигурителен институт (НОИ).

юни 2000 г.


Министерският съвет приема Концепцията за изграждане на НАП.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!