Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GM6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S87

СЪДЪРЖАНИЕ

юли 1997 г.


Създават се данъчни служби за големи данъкоплатци.

август 1997 г.


Специализираните данъчни служби се закриват.

1998 г.


В градовете, в които има повече от една данъчна служба, се извършва ротация на началниците на служби. Смяната е последвана от кампанията по администриране на новия Закон за местните данъци и такси.

януари 2000 г.


Влиза в сила Данъчният процесуален кодекс, който въвежда функционална структура на данъчната администрация.

март 2000 г.


Стартира Проект за изграждане на Национална агенция за приходите (НАП) съгласно взето решение на българското правителство от октомври 1999 г. за интегриране на функциите на данъчната администрация (ДА) и функциите по събиране на осигурителни вноски на Националния осигурителен институт (НОИ).

юни 2000 г.


Министерският съвет приема Концепцията за изграждане на НАП.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!