Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SV4

СЪДЪРЖАНИЕ

В рубриката ще намерите отговорите на най-често задаваните въпроси, свързани със: 

 


Тези въпроси и отговори имат информативен характер и не представляват официална позиция на НАП или ОПИК. Подробности за механизмите за кандидатстване и отпускане на безвъзмездна финансова помощ по тази програма можете да видите в Условията за кандидатстване във фаза 3.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!