Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKILV6
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKID01

Образец на отчетния документ на одобрени кандидати за подпомагане с оборотен капитал, засегнати от временните противоепидемични мерки

Дата на публикуване: Apr 1, 2021