Z6_PPGAHG80016KF0QJUNGB1B2Q73
Z7_PPGAHG80016KF0QJUNGB1B2QF7

СЪДЪРЖАНИЕ

Водени от принципа за прозрачност на своите действия, екипът на НАП създаде рубриката "Прозрачно управление". В нея ще се публикуват статистическа информация и данни, представляващи обществен интерес. Тук ще намерите също решенията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), основните стратегически и оперативни документи, както и отчетите за дейността на НАП. 

 

Данни, свързани със събиране на публични вземания

 

Списък на длъжници с неуредени публични задължения над 5000 лв., съгласно чл. 182, ал. 3, т. 2 от ДОПК
Вижте повече информация за условията за включване или отпадане на лице от списъка в рубриката: Списък на длъжници с неуредени публични задължения

 

Данни, свързани с контролната дейност

Справка за възложени проверки и ревизии по постановления на прокуратурата за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.

 

Получатели на обществен ресурс

Информация за получатели на обществен ресурс

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!