Дата на публикуване:

Пояснения към „Справка за декларирани/начислени публични задължения и приходите от тях – взискател НАП“

Jun 15, 2021