Z6_PPGAHG80016KF0QJUNGB1B2Q73
Z7_PPGAHG80016KF0QJUNGB1B2QF7

Справка за отписаните задължения с индивидуален размер над 50 милиона лева

Дата на публикуване: Aug 10, 2022