Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603HC6
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603HA4

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази страница ще откриете информация за кампаниите, които провежда НАП с цел информиране на данъкоплатците за техните права и задължения.

 

Данъчно-осигурителни рискове

С цел повишаване на ефективността на спазването на данъчно-осигурителните задължения и намаляване на щетата за фиска, в продължение на години НАП провежда редица комуникационни и информационни кампании, които разясняват правата и задълженията за данъкоплатците и ги информират за сроковете от данъчно-осигурителния календар. 

През 2023 г. приходната агенция осъществи комуникационна кампания „Данъчно-осигурителни рискове“. Тя бе насочена към третирането на различни рискове, като плащане на осигурителни вноски върху по-нисък размер от действителното възнаграждение, неплащането на здравни вноски, укриването на приходи в различни сектори, както и стимулиране на гражданския контрол и активна позиция в борбата срещу сивата икономика и недекларирането на доходи,

Вижте повече за кампанията "Данъчно-осигурителни рискове"

 

Не затваряй бъдещето си в плик

През 2022 г. НАП проведе информационната кампания "Не затваряй бъдещето си в плик", която е насочена към работниците и работодателите, които приемат и дават цялата или част от заплата в плик. Целта на инициативата е да разясни какви са рисковете и загубите от заплатата в плик, какви са последствията за работника, ако се е съгласил да се осигурява на по-ниска от реалната му заплата, какви са последствията за роботодателите, които укриват данъци и осигуровки.

С помощта на калкулатора на сайта https://zaplatavplik.bg/ всеки може да изчисли какво губи, ако получава част или цялото си възнаграждение на ръка, без да внася данъци и осигуровки върху него. 

В рубриката Анкети е публикуван въпросник на тема "Заплата в плик", който цели да проучи нагласите на работещите и работодателите. В поредица от подкаст издания, които се намират в YouTube канала на НАП, експерти от приходната агенция и "Главна инспекция по труда" разказват за вредите, които причинява това явление, дават идеи и насоки за справяне с проблема и възможностите за подаване на сигнали.   

Повече информация за кампанията "Заплата в плик" може да се намери и във Фейсбук страницата на НАП

 

Данъците и осигуряването, без които не можем

Втората кампания, която НАП проведе през 2022 г. е „Данъците/осигуряването, без които не можем“, която цели да насърчи доброволното деклариране и спазване на данъчното и осигурително законодателство в едни от най-важните и рискови сектори като здравното осигуряване, строителството, електронната търговия, производството и продажбата на млечни продукти и на алкохол, за да се намали потенциалната щета за фиска.

В инициативата са включени различни комуникационни активности - публикации във Facebook, поредица от подкаст издания и видеа, които могат да се видят в YouTube канала на НАП, чрез които НАП информира и разяснява задълженията и правата на добросъвестните данъкоплатци, като същевременно напомня последиците от недеклариране (изцяло или частично) на приходите, неплащане на данъците и невнасяне на осигуровките.

 

"Къде е Бончето"

През 2021 година се проведе информационнат кампания „Къде е Бончето?“ с цел насърчаване гражданите да изискват касови бележки при всяка покупка на стока и услуга. На страницата  https://www.facebook.com/kasovbon обществеността ще бъде информирана за ползите  от изискването и съхранението на касовите бележки. В кампанията ще участват и много популярни личности, които ще споделят мотивите си защо винаги изискват фискални бонове и какви ползи им носи това. Инициативата ще продължи 12 месеца, а повече информация може да се види във „Фейсбук“ страницата й.  

Вижте повече за информационнат кампания „Къде е Бончето?“

 

Облагане на продажбите от онлайн търговия

През последното тримесечие на 2021 година НАП проведе на кампанията „Облагане на продажбите от онлайн търговия“ с цел да информира търгуващите онлайн и техните клиенти за права и задължения им, както и да стимулира коректното деклариране и плащане на данъци в случаите, в които дейността им подлежи на облагане.

Вижте повече за кампанията: „Облагане на продажбите от онлайн търговия“

 

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!