Дата на публикуване:

Вътрешни правила за оборот на електронните документи и документи на хартиен носител в НАП

Mar 15, 2021