Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GH3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SO0

СЪДЪРЖАНИЕ

Внедряване на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България

Национална агенция за приходите (НАП) изпълнява проект "Повишаване на доброволното спазване чрез внедряване на SAF-T в България", финансиран от Европейския съюз чрез Инструмент за техническа подкрепа, управляван от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“. Целта на проекта е създаване на подробна концепция за внедряване на международния стандарт за подаване към приходната администрация на счетоводни данни от данъкоплатците в унифициран формат на базата на Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T - Standard Audit File-Tax, v.2.0), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. 
Този начин на отчитане осигурява по-ефективно справяне с управлението на риска за фиска (на национално и европейско ниво), намаляване на административната тежест за бизнеса и администрацията и повишаване на доброволното спазване от страна на данъкоплатците.

Прочетете повече: Внедряване на SAF-T в България

Вижте резюме на проекта Повишаване на доброволното спазване чрез внедряване на SAF-T в България
 

XSD схема на българския Стандартен одитен файл за данъчни цели

В рамките на проекта е разработена работна версия на XSD схема на българския Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T), която следва структурата и се доближава максимално до
предоставената от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) схема на SAF-T, като включва и някои допълнителни елементи. Изтеглете XSD схемата

Изтеглете сравнение между XSD схемата на българския Стандартен одитен файл за данъчни цели и SAF-T схемата ОИСР 

 

Схема на SAF-T v.2.00, разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

При разработването на XSD схемата за България е взета предвид разработената от ОИСР схема на SAF-T v.2.00. 

Вижте схемата на ОИСР

 

Презентация за ползите от SAF-T и етапите на въвеждане в България 

Част от комуникационните материали за осигуряване на информираност на заинтересованите страни и прозрачност пред обществото е разработената презентация за представяне на заключенията от Продукт 2: Технически доклад за внедряване на стандартен одитен файл за данъчни цели в България. 
Презентацията разяснява ползите от SAF-T, дава яснота относно етапите на внедряването на счетоводния стандарт в България, обхванатите данъчно задължени лица, предстоящите пилотно тестване и гратисен период, каква ще бъде периодичността на подаване на данни и др. 
Вижте презентацията

                          

 


Какви са ползите за бизнеса и данъчната администрация от стандарта за данъчно-счетоводно отчитане SAF-T?

Международният стандарт за електронен обмен на данни между данъкоплатците и данъчните органи SAF-T (стандартен одитен файл за данъчни цели) е успешно въведен в европейски държави като Португалия, Франция, Румъния и Унгария. Това е спомогнало за повишаване на доброволното спазване на законодателството и същевременно за намаляване на разходите за това в дългосрочен план, както и осигуряване на сигурност при взаимодействието с данъчната администрация, прозрачност и равнопоставеност. 
Повече за въвеждането на стандарта в отделните държави и практическите ползи от него прочетете в статията в Apis.bg
 

Новини за изпълнението на проекта следете в рубриката „Актуално“ и в официалните профили на НАП социалните мрежи FacebookTwitter (X) и LinkedIn

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!