Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Указание 20-00-171 от 09.09.2016 г. относно обезпечения при доставки на течни горива по чл. 176в от ЗДДС

Дата на публикуване: Feb 18, 2021
1,050 KB

Указание 20-00-171 от 09.09.2016 г. относно обезпечения при доставки на течни горива по чл. 176в от ЗДДС