Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Указания за реда, условията и необходимите документи, придружаващи искането за отсрочване/разсрочване на основание чл. 183 - 187 от ДОПК

Дата на публикуване: Dec 2, 2020
252 KB

Указания за реда, условията и необходимите документи, придружаващи искането за отсрочване/разсрочване на основание чл. 183 - 187 от ДОПК