Дата на публикуване:

Таблица за размера и разпределението за 2021 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и УПФ по осигурени лица

Jan 11, 2021
698 KB

Таблица за размера и разпределението за 2021 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица