Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г.

Дата на публикуване: Aug 2, 2023