Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Приложение №1 - Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2024 г.

Дата на публикуване: Jan 8, 2024