Дата на публикуване:

Приложение № 1 към ЗБДОО: Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.

Jan 12, 2021
220 KB

Приложение № 1 към ЗБДОО: Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.