Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)

Дата на публикуване: Dec 9, 2020
140 KB

Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021 г. в сила от 01.03.2021 г.)