Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски 2021 г.

Дата на публикуване: Dec 1, 2020
126 KB

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски 2021 г.