Дата на публикуване:

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2021

Apr 9, 2021
10,035 KB

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2021