Дата на публикуване:

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2022

May 3, 2022
10,875 KB

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2022